+358 (0)6 7898 900 | info@altius.fi | Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Lyftbord med enkel sax
Lyftbord med enkel sax

Lyftbord med enkel sax

Altius lyftbord med enkel sax har ett brett användningsområde och fungerar lika bra fristående som integrerat i automatiska produktionslinjer. Lyftbordets styrka och hållbarhet samt dess möjligheter till egna anpassningar skapar förutsättningar för en rationell produktion. Den steglösa höjdjusteringen och användarvänligheten bidrar till ett ergonomiskt och säkert arbete.

Läs mera »
Vertikal sax
Lyftbord med vertikala saxar

Lyftbord med vertikala saxar

Altius lyftbord med vertikala saxar har två eller flera saxpaket ovanpå varandra. Lyftbordet har en stor lyftrörelse och används vid montering och emballering av högt gods.

Läs mera »
Lyftbord med horisontella sax
Lyftbord med horisontella saxar

Lyftbord med horisontella saxar

Altius lyftbord med horisontella saxar har två eller flera saxpaket efter varandra. Denna modell är mycket stabil och används vid hantering av tungt och skrymmande gods.

Läs mera »
Lågbyggda lyftbord
Lågbyggda lyftbord

Lågbyggda lyftbord

Altius lågbyggda lyftbord används vid lättare drift där godset skall lastas och lossas med hjälp av en pallvagn. Ett lågbyggt lyftbord behöver inte sänkas ned i en grop för att komma nära marknivå och gör därför ingen större inverkan på omgivningen.

Läs mera »
Outokumpu
Kundanpassade lyftbord

Kundanpassade lyftbord

Altius kundanpassade lyftbord kan ersätta flera olika maskiner eller arbetsmoment. De utvecklas helt enligt kundens önskemål och kan utgöra verkligt kostnadseffektiva lösningar.

Läs mera »
Combilift
Combilift

Combi Lift

Altius Combi Lift kombinerar lastbryggans och lyftbordets egenskaper i en helt unik produkt. Med Altius Combi Lift kan både lastbilar och paketbilar effektivt hämta och lämna gods vid samma plats. På detta sätt undviks separata lastningsplatser och utrymmet utnyttjas maximalt.

Läs mera »
lyftbord lastkaj
Lyftbord för lastkajer

Lyftbord för lastkajer

Lyftbord för lastkajer används vid lastning och lossning av gods. De är vanligen utrustade med en lastklaff för att överbygga avståndet mellan lastkaj och lastningsfordon. Bordsytan består av tårplåt eller durkplåt för att minimera halkrisk. I utsatta lägen kan bordsytan även utrustas med värmeslinga. Altius lyftbord för lastkajer är CE-godkända och uppfyller gällande krav.

Läs mera »
Arbetsplattform
Arbetsplattformar

Arbetsplattformar

Med Altius stabila arbetsplattformar kan du arbeta tryggt och bekvämt på olika höjder med alla nödvändiga redskap inom räckhåll. Arbetsplattformarna tillverkas helt efter användarens behov och därför finns stora skillnader både till utseende och funktion. Arbetsplattformarna kan utrustas med halkfritt golv, verktygstavlor och hyllor, el- och tryckluftsuttag, extra arbetsbelysning, golvutskjut och golv-vikklaffar för att nämna några möjligheter.

 

Läs mera »
Varuhiss
Varuhissar

Varuhissar

Många varuhissar byggs med någon form av kundanpassning. Lyftkapacitet, plattformens storlek och form, lyftrörelse, antal stopp och val av styrsystem är några av egenskaperna som anpassas för att på bästa sätt motsvara kundens behov och önskemål. Varuhissarnas användningssätt och omgivningen där de ska placeras beaktas också för bästa möjliga resultat. Tack vare att varuhissarna tillverkas enligt vårt modulsystem blir kundanpassningarna kostnadseffektiva.

Läs mera »
Vändbord
Vändbord

Vändbord

Elementvändbord består vanligen av ett uppresningsbord och ett mottagningsbord. De används för att säkert och effektivt vända olika sorters huselement, som vägg-, tak- och golvelement från den ena sida till den andra. Bordparet kan användas enskilt eller placeras i en produktionslinje.

Läs mera »
3D lyft
3d-lyft

3D Lyft

Med en 3D lyft förflyttar man sig snabbt mellan olika positioner och kan utföra arbeten över stora områden. 3D lyftarna används för tvätt och service, montering eller målning av produkter med varierande former och storlekar, så som lastbilar, tågvagnar eller flygplan. Speciellt användbara är 3D lyftarna på sådana platser där golvytan måste vara fri eller av olika orsaker inte kan beträdas. En rationell metod är att använda en 3D lyft på vardera sidan av produkten som ska behandlas.

Läs mera »
Specialmaskin
Specialmaskiner

Specialmaskiner

Specialmaskiner är unika produkter som utvecklas enligt kundernas önskemål och kravspecifikation. Specialmaskinerna kan ha flera olika funktioner och kombinationer av rörelser och används för att underlätta arbetsskeden och effektivera produktionen. Vi erbjuder både enklare, fristående lösningar och mera omfattande system där flera specialmaskiner samverkar. Specialmaskinerna kan även integreras i befintliga produktionslinjer. I specialmaskinernas styrsystem används främst Siemens utrustning, men även andra fabrikat kan användas om behov finns. Våra kunder består av tillverkande företag som behöver en speciallösning till sin produktion.

Läs mera »
Bilhiss
Bilhissar

Bilhiss

En bilhiss används för att transportera bilar mellan olika våningar och är ett effektivt sätt att utnyttja utrymmet till fullo. Genom att använda ett lyftbord anpassat för ändamålet behöver man inte bygga utrymmeskrävande upp- och nedfarter och inverkan på omgivningen blir minimal. Ett lyftbord som är anpassat för att fungera som bilhiss är en säker och okomplicerad lösning.

Läs mera »
Transportör
Transportörer

Transportörer

Altius hållbara och driftsäkra transportörer används inom industrins olika branscher där material eller komponenter skall flyttas längs med produktionslinjen. För att få ett optimalt produktionsflöde planeras transportörerna eller transportlinjerna enligt användningsområde, omgivning och kundens önskemål.

Läs mera »
Industriautomation1
Industriautomation

Industriautomation

Industriautomation – helhetslösningar och produktionslinjer

Industriautomation innebär ofta en helt eller delvis automatiserad produktionslinje där man kombinerar lyft- och transportsystem med andra utrustningar och maskiner. Vi erbjuder både helt nya produktionslinjer tillverkade från grunden och modifieringar av befintliga.

Läs mera »
Pallmagasin
Pallmagasin

Ergonomisk pallhantering

Altius pallmagasin för industriellt bruk ger bästa möjliga ergonomi och säkerhet vid hantering av lastpallar och är en naturlig del av ett 5S-system i en modern fabriksmiljö.

Användning av pallmagasin skonar kroppen från tungt och påfrestande arbete så att belastningsskador och förslitningar undviks. Samtidigt minimeras risken för klämskador som annars lätt kan hända vid manuell hantering av lastpallar.

Läs mera »
Plåtbyrå
Plåtbyråer

Plåtbyrå

Plåtbyrån är en ypperlig förvaring även för lättare material som trä- eller plastskivor. I sådana fall kan man avlägsna en eller flera materialhyllor för att få plats med högre travar. Plåtbyrån kan fås i olika storlekar och färger.

Läs mera »
Durkplåt i aluminium
Tilläggsutrustning för lyftbord

Durkplåt i aluminium

Durkplåt av aluminium ger en mycket tålig yta och bra halkskydd. Ytan hålls snygg år efter år trots hårt slitage.

Läs mera »
Tilt
Tilläggsutrustning för lyftbord

Tilt

En hydraulisk tilt kan placeras antingen från långsidan eller som på bilden, från kortsidan. Tiltar används som hjälpmedel vid lasthantering.

Läs mera »
Bälg
Tilläggsutrustning för lyftbord

Bälg

Bälgen ökar säkerhetsnivån och skyddar lyftbordet från damm, smuts och skräp i krävande miljöer. För montering krävs förstorad skiva.

Läs mera »
Fristående hydraulaggregat
Tilläggsutrustning för lyftbord

Fristående hydraulaggregat

Fristående hydraulaggregat med skyddshuv ger bra skydd åt aggregat och elcentral i krävande miljöer. Systemet är ett alternativ vid ATEX- områden.

Läs mera »
Pallunderrede
Tilläggsutrustning för lyftbord

Pallunderrede

Pallunderrede gör lyftbordet enkelt att flytta och bidrar till god ergonomi åt operatören genom att fötterna får plats under bordet.

Läs mera »
Tippskydd
Tilläggsutrustning för lyftbord

Tippskydd

Tippskyddet stabiliserar lyftbordet och eliminerar risken för att bordet tippar upp vid felaktig belastning.

Läs mera »
Rostskydd
Tilläggsutrustning för lyftbord

Rostskydd

Lyftborden kan lackeras enligt olika klassificeringar, varmgalvaniserade eller i rostfritt utförande.

Läs mera »
Lastklaff
Tilläggsutrustning för lyftbord

Lastklaff

Lastklaff används vid förflyttning av material mellan lyftbord och fordon. Lastklaffen överbygger avståndet och gör lastningen följsam och bekväm.

Läs mera »
Mekaniska stopp
Tilläggsutrustning för lyftbord

Mekaniska stopp

Mekaniska stopp används för att fixera och avlasta bordet. Stoppen möjliggör att bordet i nedre läge kan köras över med t.ex. en lasttruck.

Läs mera »
Lyftöglor
Tilläggsutrustning för lyftbord

Lyftöglor

Lyftöglorna gör det säkrare och lättare att transportera och installera lyftbordet. Öglorna lyfter i bottenramen genom skivan.

Läs mera »
Trådgaller
Tilläggsutrustning för lyftbord

Trådgaller

Trådgaller höjer säkerhetsnivån och minskar risken för att få in föremål eller obehöriga under bordet. Trådgallret inhägnar hela lyftbordet och dimensioneras från fall till fall.

Läs mera »
Rullbaka
Tilläggsutrustning för lyftbord

Rullbana

Rullbana används ofta i produktionssystem mellan olika stationer. Rullbanan kan vara frirullande eller driven. Rullbanan dimensioneras efter kundens behov.

Läs mera »
Vagn
Tilläggsutrustning för lyftbord

Vagn

Det finns olika alternativ till vagnsunderreden. Dessa kan vara rälsburna eller frirullande, manuellt flyttbara eller motordrivna.

Läs mera »
Avrullningsskydd
Tilläggsutrustning för lyftbord

Avrullningsskydd

Ett avrullningsskydd hindrar lasten att rulla av bordet vid lastning eller lossning. Avrullningsskydd finns både som manuella och automatiska. Det automatiska avrullningsskyddet höjs ur bordsskivan när bordet lämnar nedsänkt läge. Avrullningsskydd kräver förlängning av bordsskivan.

Läs mera »
Gränslägesgivare
Tilläggsutrustning för lyftbord

Gränslägesgivare

Gränslägesgivaren är justerbar och stoppar bordets övre och nedre lyftrörelser vid en förinställd nivå.

Läs mera »
Sidotilt
Tilläggsutrustning för lyftbord

Sidotilt

En hydraulisk tilt kan placeras antingen från kortsidan eller som på bilden, från långsidan. Tiltar används som hjälpmedel vid lasthantering.

Läs mera »
Räcken och portar
Tilläggsutrustning för lyftbord

Räcken och portar

Skyddsräcken och portar finns i traditionellt utförande integrerade i skivan, eller i modulsystem som möjliggör framtida förändringar. Portarna viks inåt och har mekaniska eller elektroniska lås.

Läs mera »
våg
Tilläggsutrustning för lyftbord

Våg

Inbyggd våg med tydlig display underlättar vid t.ex. varuförsändelser.

Läs mera »
Scroll to Top