+358 (0)6 7898 900 | info@altius.fi | Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Altius logo

Lyftbord med horisontella saxar

Altius lyftbord med horisontella saxar har två eller flera saxpaket efter varandra. Denna modell är mycket stabil och används vid hantering av tungt och skrymmande gods.

Beskrivning

Altius lyftbord med horisontella saxar har två eller flera saxpaket efter varandra. Denna modell är mycket stabil och används vid hantering av tungt och skrymmande gods.

Altius lyftbord med horisontella saxar används t.ex.

  • vid hantering av olika slags skivor, plåtar, stålbalkar eller virkesknippor
  • vid montering av utrymmeskrävande produkter, som väggelement till hus
  • i automatiska produktionslinjer
  • vid monteringsplatser och löpande band

Tilläggsutrustning
sales@altius.fi | +358 (0)6 7898 900