+358 (0)6 7898 900 | info@altius.fi | Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Altius logo

Varuhissar

Många varuhissar byggs med någon form av kundanpassning. Lyftkapacitet, plattformens storlek och form, lyftrörelse, antal stopp och val av styrsystem är några av egenskaperna som anpassas för att på bästa sätt motsvara kundens behov och önskemål. Varuhissarnas användningssätt och omgivningen där de ska placeras beaktas också för bästa möjliga resultat. Tack vare att varuhissarna tillverkas enligt vårt modulsystem blir kundanpassningarna kostnadseffektiva.

Beskrivning

Altius varuhissar är utvecklade för att uppfylla industrins krav på driftsäkra och hållbara maskiner.

De vanligaste modellerna är konstruerade med ett lyftsystem av sax- eller mastprincip.

Många varuhissar byggs med någon form av kundanpassning. Lyftkapacitet, plattformens storlek och form, lyftrörelse, antal stopp och val av styrsystem är några av egenskaperna som anpassas för att på bästa sätt motsvara kundens behov och önskemål. Varuhissarnas användningssätt och omgivningen där de ska placeras beaktas också för bästa möjliga resultat. Tack vare att varuhissarna tillverkas enligt vårt modulsystem blir kundanpassningarna kostnadseffektiva.

Altius varuhissar kan fästas antingen direkt på golvet eller sänkas ned i en grop. Fördelen med att installera varuhissen i en grop är att plattformen och det omgivande golvet då ligger på samma nivå, vilket underlättar vid lastningen. Vid installation utan grop kan en ramp användas för att utjämna nivåskillnaderna.

Våra montörer ansvarar för installation, ibruktagning samt användarskolning av varuhissarna. Vi erbjuder även skräddarsydda serviceavtal där vi sköter service och underhåll.

I leveransen av varuhissar ingår avrullningsskydd, stadiga skyddsnät, portar med lås, varningslampor och komplett styrsystem samt andra anordningar som behövs för en säker arbetsmiljö. Varuhissarna kan användas enskilt eller också utrustas för att samverka med andra logistiksystem.

Altius varuhissar används

  • i lagerutrymmen
  • vid logistiksystem mellan flera olika våningar
  • vid varumottagningar
  • i produktionsutrymmen

Broschyr
sales@altius.fi | +358 (0)6 7898 900