+358 (0)6 7898 900 | info@altius.fi | Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Altius logo

Industriautomation

Industriautomation – helhetslösningar och produktionslinjer

Industriautomation innebär ofta en helt eller delvis automatiserad produktionslinje där man kombinerar lyft- och transportsystem med andra utrustningar och maskiner. Vi erbjuder både helt nya produktionslinjer tillverkade från grunden och modifieringar av befintliga.

Beskrivning

Industriautomation – helhetslösningar och produktionslinjer

Industriautomation innebär ofta en helt eller delvis automatiserad produktionslinje där man kombinerar lyft- och transportsystem med andra utrustningar och maskiner. Vi erbjuder både helt nya produktionslinjer tillverkade från grunden och modifieringar av befintliga.

En befintlig produktionslinje kan uppgraderas och moderniseras med nya funktioner och egenskaper eller utökas för högre kapacitet. Gamla och omoderna styrsystem kan bytas ut till nya och stabila. I styrsystemen används främst Siemens utrustning, men även andra fabrikat kan användas om behov finns.

Syftet med automatisering är att få en effektiv produktion med jämn och hög produktkvalitet, förbättrad konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

Till våra projekt hör bland annat en automatisk mätningsstation som kontrollerar ovalitet och rakhet på metallrör, in- och utmatningshissar till produktionsmaskiner, tvåvåningstorkugnar för målade komponenter samt olika automatiserade produktionslinjer.

Se även specialmaskiner, transportörer.
sales@altius.fi | +358 (0)6 7898 900