+358 (0)6 7898 900 | info@altius.fi | Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Altius logo

Lyftbordets egenskaper och användning

För att använda lyftbordets nominella (maximala) lyftkapacitet skall lasten fördelas jämnt utbredd över hela bordsskivan.

Om ett lyftbord används så att lasten i något skede ligger på endast en del av bordsskivan, bör följande beaktas:

  • om lasten ligger på halva längden och hela bredden är högsta tillåtna belastning hälften av den nominella lyftkapaciteten
  • om lasten ligger på hela längden och halva bredden är högsta tillåtna belastning en tredjedel av den nominella lyftkapaciteten
  • lasten ligger på halva längden och halva bredden är högsta tillåtna belastning en sjättedel av den nominella lyftkapaciteten

Ett lyftbord som ska ta emot en fallande last behöver konstrueras för ändamålet. Det fungerar inte att använda ett vanligt lyftbord med t.ex. lyftkapaciteten 3000 kg för en fallande last, även om lasten skulle väga endast 500 kg.

Om en transportör (t.ex. en rullbana) sätts fast på lyftbordet ska den inte vara längre än bordsskivan. På grund av överhänget utsätts saxarna för extra kraft (moment), vilket de i standardutförande inte är konstruerade för. Även om transportören är robust och styv förorsakar den en ojämn belastning eller punktbelastning vid dess infästningar till lyftbordsskivan.

Om ett lyftbord med rullbana skall samspela med fasta rullbanor bör man även beakta att lyftbordets saxkonstruktion fjädrar uppåt och nedåt olika mycket beroende på hur tung lasten är.

Om lasten behöver roteras eller vändas kan lyftbordet förses med olika typer av tilläggsutrustning. Lyftbordet kan även kundanpassas för optimal funktion.

 

Vi erbjuder flera olika alternativ som motordrivet vagnchassi med batteridrift, underrede med hjul eller luftkuddar för manuell förflyttning eller en ram byggd för förflyttning med pallvagn eller truck.

De flesta lyftbordsmodeller behöver fästas i underlaget, som ska vara plant. Om det finns golvvärme eller dylikt ska sådant märkas ut för att inte skadas vid fastsättningen. I närheten av installationsplatsen behöver det även finnas kraftström.

En stor del av kajlyftborden installeras i gropar. Fördelen med en grop är att man kan använda vilken lyftbordsmodell som helst och ändå komma ner till golv- eller marknivå. Gropens kanter bör förses med L-stål för hållbarhetens skull. Gropen behöver också en golvbrunn och rör för både inkommande el och manövreringskabel. Vi hjälper gärna till med ritningar och instruktioner.

Ett lågbyggt lyftbord är ett annat alternativ som kommer ganska nära marken. Ofta används då en uppkörningsramp som hjälp.

Om ett lyftbord ska köras över med t.ex. en truck, behöver det utrustas med starkare plattform samt stopp- och låsanordningar. I vissa fall kan saxkonstruktionen behöva förstärkas för att lyftbordet ska vara säkert att använda.

Det finns särskilda regler och krav om människor behöver lyftas. Vi behöver få kännedom om hur lyftbordet ska användas för att göra det säkert och uppfylla gällande bestämmelser.

Vid krävande miljöer kan lyftbordet vid behov behandlas eller utrustas med olika slags skydd. Sådana miljöer kan vara

  • utrymmen där det förekommer frätande ämnen, damm eller andra partiklar
  • ansamling av främmande föremål på lyftbordets bottenram
  • köld, fukt eller väta

Det finns olika typer av extra skyddsutrustning för Altius lyftbord, beroende på användningsområde och –miljö. På vår tillbehörssida (länk) hittar du några av de vanligaste skydden, men kontakta oss gärna om du har frågor eller egna önskemål.

När lyftbordet ska klara mycket tunga laster, lyfta och sänka snabbare än normalt eller användas i särskilt intensiv drift behöver lyftbordet konstrueras i ett så kallat Heavy Duty-utförande. Det innebär att lyftbordet byggs med extra slitstarka delar och komponenter för tuff drift.