+358 (0)6 7898 900 | info@altius.fi | Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Bilhiss

En bilhiss används för att transportera bilar mellan olika våningar och är ett effektivt sätt att utnyttja utrymmet till fullo. Genom att använda ett lyftbord anpassat för ändamålet behöver man inte bygga utrymmeskrävande upp- och nedfarter och inverkan på omgivningen blir minimal. Ett lyftbord som är anpassat för att fungera som bilhiss är en säker och okomplicerad lösning.

En bilhiss används för att transportera bilar mellan olika våningar och är ett effektivt sätt att utnyttja utrymmet till fullo. Genom att använda ett lyftbord anpassat för ändamålet behöver man inte bygga utrymmeskrävande upp- och nedfarter och inverkan på omgivningen blir minimal. Ett lyftbord som är anpassat för att fungera som bilhiss är en säker och okomplicerad lösning.

Altius bilhissar kan kundanpassas för bästa användbarhet, men är som standard utrustade med halkfri tårplåt, praktiska serviceluckor, styrskenor och positionerare för bilhjulen.

sales@altius.fi | +358 (0)6 7898 900

Scroll to Top