+358 (0)6 7898 900 | info@altius.fi | Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Altius logo
Combilift
Combilift

Combi Lift

Altius Combi Lift kombinerar lastbryggans och lyftbordets egenskaper i en helt unik produkt. Med Altius Combi Lift kan både lastbilar och paketbilar effektivt hämta och lämna gods vid samma plats. På detta sätt undviks separata lastningsplatser och utrymmet utnyttjas maximalt.

Läs mera »
lyftbord lastkaj
Lyftbord för lastkajer

Lyftbord för lastkajer

Lyftbord för lastkajer används vid lastning och lossning av gods. De är vanligen utrustade med en lastklaff för att överbygga avståndet mellan lastkaj och lastningsfordon. Bordsytan består av tårplåt eller durkplåt för att minimera halkrisk. I utsatta lägen kan bordsytan även utrustas med värmeslinga. Altius lyftbord för lastkajer är CE-godkända och uppfyller gällande krav.

Läs mera »