+358 (0)6 7898 900 | info@altius.fi | Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Östra Åvägen 280, 66900 Nykarleby

Altius logo
Specialmaskin
Specialmaskiner

Specialmaskiner

Specialmaskiner är unika produkter som utvecklas enligt kundernas önskemål och kravspecifikation. Specialmaskinerna kan ha flera olika funktioner och kombinationer av rörelser och används för att underlätta arbetsskeden och effektivera produktionen. Vi erbjuder både enklare, fristående lösningar och mera omfattande system där flera specialmaskiner samverkar. Specialmaskinerna kan även integreras i befintliga produktionslinjer. I specialmaskinernas styrsystem används främst Siemens utrustning, men även andra fabrikat kan användas om behov finns. Våra kunder består av tillverkande företag som behöver en speciallösning till sin produktion.

Läs mera »