Lågbyggda lyftbord

Altius lågbyggda lyftbord används vid lättare drift där godset skall lastas och lossas med hjälp av en pallvagn. Ett lågbyggt lyftbord behöver inte sänkas ned i en grop för att komma nära marknivå och gör därför ingen större inverkan på omgivningen.

Varuhissar

Altius varuhissar förflyttar snabbt och säkert stora mängder varor mellan olika våningar. Varuhissarna används både enskilt och i samverkan med andra system.

Lyftbord med horisontella saxar

Altius lyftbord med horisontella saxar har två eller flera saxpaket efter varandra. Denna modell är mycket stabil och används vid hantering av tungt och skrymmande gods.

Lyftbord med vertikala saxar mod 2

Lyftbord med vertikala saxar

Altius lyftbord med vertikala saxar har två eller flera saxpaket ovanpå varandra. Lyftbordet har en stor lyftrörelse och används vid montering och emballering av högt gods.

Combi lift – Lyftbord för lastkajer

Altius Combi Lift kombinerar lastbryggans och lyftbordets egenskaper i en helt unik produkt. Med Altius Combi Lift kan både lastbilar och paketbilar effektivt hämta och lämna gods vid samma plats.

Arbetsplattformar

Altius arbetsplattformar är godkända för persontransport. Med en arbetsplattform kan arbete utföras på olika höjder och platser, tryggt och bekvämt, med alla nödvändiga redskap inom räckhåll.

Kundanpassade lyftbord

Altius kundanpassade lyftbord kan ersätta flera olika maskiner eller arbetsmoment. De Utvecklas helt enligt kundens önskemål och kan utgöra verkligt kostnadseffektiva lösningar.

Lyftbord med enkel sax

Altius lyftbord med enkel sax har ett brett användningsområde och fungerar lika bra fristående som integrerat i automatiska produktionslinjer.