Altius transportörer

Förutom planering och tillverkning, installerar och provkör vi transportörerna innan ibruktagningen.


Altius transportörer

Hållbara, driftsäkra och underhållsfria CJ Altius Solutions -Transportörer passar industrins olika branscher där material eller komponenter skall flyttas säkert längs med produktionslinjen. För att få ett optimalt flöde i arbetsmiljön planerar vi produkten helt enligt omständigheterna där den skall fungera.

Processen

Vi levererar startklara transportsystem. Vi har ansvar över hela processen, dvs. förutom planering och tillverkning, installerar och provkör vi transportörerna i kundens egna utrymmen innan ibruktagningen. Vi ger även användarskolning samt kundsupport, allt enligt behov.

Skäl att planera.

För att uppnå maximal effektivitet, är det bra att välja transportör enligt användningsområde och arbetsmiljön. Viktiga punkter i planeringen är ifall transportören behöver klara tunga laster, vilken typ av drivning man vill ha och ifall transportören kommer att ligga vågrätt.

Våra erfarna planerare, projektledare och vår produktion säkerställer att transportörerna alltid uppfyller de givna kraven.
Patrik Forsman  – VD