Teknik och säkerhet

Att tänka på.

 • På vilket sätt anbringas lasten på lyftbordet och hur ligger den på bordsskivan?

  Ett lyftbord som ska ta emot en tung, fallande last behöver specialbyggas för ändamålet. Det fungerar inte att använda ett lyftbord med t.ex. lyftkapaciteten 3000 kg för en fallande last, även om lasten skulle väga endast 1500 kg. Om lasten i något skede kommer att ligga med en stor del av sin vikt på endast en del av bordsskivan, bör man använda ett lyftbord anpassat för situationen.

 • Ska en transportör ligga på lyftbordet?

  En transportör, (t.ex. en rullbana) som ligger på lyftbordet ska inte vara längre än bordsskivan. På grund av överhänget utsätts saxarna för extra kraft (moment), vilket de i standardutförande inte är konstruerade för. Även om transportören är robust och styv förorsakar den en ojämn belastning eller punktbelastning vid dess infästning till lyftbordsskivan. Saxarna fjädrar uppåt och nedåt olika mycket beroende på hur tung lasten är. Detta bör beaktas då lyftbord med rullbana skall samspela med fasta rullbanor i varierande höjd.

 • Hur hanteras lasten på lyftbordet?

  Ska lasten svängas, snurras, kippas? Ska detta ske automatiskt eller manuellt med manöverknappar?

 • Ska lyftbordet vara mobilt och enkelt kunna flyttas runt till olika platser?

  Det finns flera möjligheter, t.ex. att använda ett underrede för förflyttning med pallvagn/truck, ett hjulunderrede för manuell förflyttning eller motordrivna vagnar som kör längs skenor i golvet.

 • Lyftbordets installation och placering

  Finns kraftström tillgängligt för lyftbordet? Hur ser golv- eller markmaterialet ut? Många lyftbordsmodeller behöver fästas i underlaget och om det finns t.ex. golvvärme eller dylikt behöver sådant märkas ut för att inte skadas vid fastsättningen.

 • Ska lyftbordet installeras i en grop?

  En stor del av kajlyftborden installeras i gropar. Fördelen med en grop är att man kan använda vilken lyftbordsmodell som helst och ändå slippa ner till golv- eller marknivå. Gropens kanter bör förses med kantjärn för hållbarhetens skull. Kom ihåg att planera elkabelmatningsrör ø 100 mm, samt golvbrunn till gropen. (Vi hjälper till med ritningar och instruktioner när du behöver det).
  Ett lågbyggt lyftbord är ett annat alternativ som kommer ganska nära marken. Ofta används då en liten uppkörningsramp som hjälp, beroende på hur lyftbordet ska användas.

 • Kommer lyftbordet att köras över?

  Om ett lyftbord ska köras över med t.ex. en gaffeltruck, behöver det utrustas med bl.a. starkare plattform och stopp- eller låsanordningar. Saxkonstruktionen kan även behöva förstärkas för att lyftbordet ska vara säkert att använda.

 • Ska lyftbordet transportera en människa?

  Det finns speciella regler för lyftbord som transporterar människor. Vi behöver få kännedom om hur lyftbordet ska användas för att uppfylla gällande bestämmelser och kunna göra lyftbordet till en säker plats.

 • Hur ser miljön runt lyftbordet ut?

  Behövs skydd mot t.ex. frätande ämnen, damm eller andra partiklar? Är miljön sådan att det samlas skräp på lyftbordets bottenram? Kanske lyftbordet behöver byggas i rostfritt material? Ska lyftbordet placeras utomhus eller inomhus? Det finns olika alternativa lösningar vid val av skyddande utförande och det är bra att redan från början försöka beakta olika situationer som kan uppkomma.

 • Behövs extra säkerhetsfunktioner runt eller på lyftbordet?

  Det finns olika typer av extra skyddsutrustning för Altius lyftbord, beroende på användningsområde och – miljö. På vår tillbehörssida hittar du några av de vanligaste skydden, men kontakta oss gärna om du har frågor eller egna önskemål.

 • Ska lyftbordet användas särskilt intensivt?

  När lyftbordet ska klara mycket tunga laster, lyfta och sänka snabbare än normalt eller användas i särskilt intensiv drift bör sådant tas i beaktande och lyftbordet Heavy Duty-utrustas. Detta innebär bl.a. att lyftbordet, beroende på användningen, utrustas med extra slitstarka delar, bearbetade axlar, smörjnipplar i alla leder, kullagrade hjul, osv.