Lågbyggda lyftbord Varuhissar Lyftbord med horisontella saxar Lyftbord med vertikala saxar Combi lift – Lyftbord för lastkajer Arbetsplattformar Kundanpassade lyftbord Lyftbord med enkel sax

Altius Lyftbord med horisontella saxar

Altius lyftbord med horisontella saxar har två eller flera saxpaket efter varandra. Denna modell är mycket stabil och används vid hantering av tungt och skrymmande gods.

Altius lyftbord med horisontella saxar används t.ex.

 • Vid hantering av olika slags skivor, plåtar, stålbalkar eller virkesknippor
 • Vid montering av utrymmeskrävande produkter, som väggelement till hus
 • I automatiska produktionslinjer
 • Vid monteringsplatser och löpande band
<< Back to the group Lyftbord

  Offert förfrågan

  Företagsnamn (obligatorisk)

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Produkt

  Tidtabell (obligatorisk)

  Extra information