VÅG-Altius-nostopöytä-lyftbord

Våg

Inbyggd våg med tydlig display underlättar vid t.ex. varuförsändelser.

Räcken och portar

Skyddsräcken och portar finns i traditionellt utförande integrerade i skivan, eller i modulsystem som möjliggör framtida förändringar. Portarna viks inåt och har mekaniska eller elektroniska lås.

Altius nostopöytä

Durkplåt i aluminium

Durkplåt av aluminium ger en mycket tålig yta och bra halkskydd. Ytan hålls snygg år efter år trots hårt slitage.

Altius nostopöytä

Sidotilt

En hydraulisk tilt kan placeras antingen från kortsidan eller som på bilden, från långsidan. Tiltar används som hjälpmedel vid lasthantering.

Altius nostopöytä

Fotoceller

Fotocellerna känner av lasten och styr lyftbordets rörelser.

Altius nostopöytä

Gränslägesgivare

Gränslägesgivaren är justerbar och stoppar bordets övre och nedre lyftrörelser vid en förinställd nivå.

Altius nostopöytä

Avrullningsskydd

Ett avrullningsskydd hindrar lasten att rulla av bordet vid lastning eller lossning. Avrullningsskydd finns både som manuella och automatiska. Det automatiska avrullningsskyddet höjs ur bordsskivan när bordet lämnar nedsänkt läge. Avrullningsskydd kräver förlängning av bordsskivan.

Altius nostopöytä

Vändskiva, cirkulär

Den cirkulära vändskivan kan sänkas ner i bordsskivan när man vill ha en plan arbetsyta.

Vagn

Det finns olika alternativ till vagnsunderreden. Dessa kan vara rälsburna eller frirullande, manuellt flyttbara eller motordrivna.

Altius nostopöytä

Rullbana

Rullbana används ofta i produktionssystem mellan olika stationer. Rullbanan kan vara frirullande eller driven. Rullbanan dimensioneras efter kundens behov.

Altius nostopöytä

Trådgaller

Trådgaller höjer säkerhetsnivån och minskar risken för att få in föremål eller obehöriga under bordet. Trådgallret inhägnar hela lyftbordet och dimensioneras från fall till fall.

Altius nostopöytä

Lyftöglor

Lyftöglorna gör det säkrare och lättare att transportera och installera lyftbordet. Öglorna lyfter i bottenramen genom skivan.

Altius nostopöytä

Mekaniska stopp

Mekaniska stopp används för att fixera och avlasta bordet. Stoppen möjliggör att bordet i nedre läge kan köras över med t.ex. en lasttruck.

KÄRKILÄPPÄ-+-BORD-Altius-Solutions-Nostopöytä-lyftbord

Lastklaff

Lastklaff används vid förflyttning av material mellan lyftbord och fordon. Lastklaffen överbygger avståndet och gör lastningen följsam och bekväm.

Altius Nostopöytä

Rostskydd

Lyftborden kan lackeras enligt olika klassificeringar, varmgalvaniserade eller i rostfritt utförande.

Tippskydd

Tippskyddet stabiliserar lyftbordet och eliminerar risken för att bordet tippar upp vid felaktig belastning.

Altius nostopöytä

Antistatiskt utförande

Lyftbord i antistatiskt utförande, ESD, används i miljöer där känsliga elektroniska komponenter hanteras.

Pallunderrede

Pallunderrede gör lyftbordet enkelt att flytta och bidrar till god ergonomi åt operatören genom att fötterna får plats under bordet.

fristaende-hydraulaggregat-lyftbord-utrustning-1

Fristående hydraulaggregat

Fristående hydraulaggregat med skyddshuv ger bra skydd åt aggregat och elcentral i krävande miljöer. Systemet är ett alternativ vid ATEX- områden.

balg-lyftbord-utrustning-1

Bälg

Bälgen ökar säkerhetsnivån och skyddar lyftbordet från damm, smuts och skräp i krävande miljöer. För montering krävs förstorad skiva.

Altius solutions nostopöytä lyftbord TILTSKIVA + BORD

Tilt

En hydraulisk tilt kan placeras antingen från långsidan eller som på bilden, från kortsidan. Tiltar används som hjälpmedel vid lasthantering.